LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2017 - 2018 [Cập nhật ngày 28.12.2017]

[ TẢI FILE GỐC TẠI ĐÂY ]


 

 

TUẦN TỪ 25/12/2017  ĐẾN  29/12/2017

THỨ

NGÀY

GIỜ

LỚP

MÔN THI

PHÒNG THI

Số PT

Ghi chú

2

25/12/2017

 

Lớp K10-KT1

Kế toán thương mại dịch vụ

 

2p(20sv/p)

 

2

25/12/2017

 

Lớp K12-KT1+K12-QT1

Những NLCB của CN ML1

 

2p(22sv/p)

 

2

25/12/2017

 

Lớp K10-XD1

An toàn lao động

 

6

 

4

27/12/2017

 

Lớp K10-KT1

Tổ chức hạch toán kế toán

 

2p(20sv/p)

 

4

27/12/2017

 

Lớp K12-KT1+K12-QT1

Kinh tế vi mô

TN

2p(23sv/p)

 

4

27/12/2017

 

Lớp K10-XD1

Đồ án kỹ thuật thi công 2

 

6

 

6

29/12/2017

 

Lớp K10-KT1

Kế toán máy

TH

2p(20sv/p)

 

6

29/12/2017

 

Lớp K12-KT1

Lý thuyết tài chính  - tiền tệ

TN

30

 

6

29/12/2017

 

Lớp K12-QT1

Kỹ năng thuyết trình

 

13

 

6

29/12/2017

 

Lớp K10-XD1

ĐA tổ chức quản lý công trình

 

6

 

 

GHI CHÚ:    + Trên đây là lịch thi dự kiến, Lịch thi chính thức sẽ được xếp cụ thể trong phần mềm QLGD, GV và HS-SV xem lịch trên trang các nhân của mình (ở mục xem lịch thi ).

                        + Đề nghị lãnh đạo khoa đôn đốc GV nhập điểm thành phần trước ngày 18/12/2017. Ngày 19/12/2017 phòng Đào tạo khoá nhập điểm để lập lịch thi.

đốc GV nhập điểm thành phần trước ngày 14/11/2016. Ngày 15/11/2016 phòng Đào tạo khoá nhập

 

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2017

 

                                                Phòng Đào tạo      

 

LỊCH THI HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2017    2018

TUẦN TỪ 01/1/2018  ĐẾN  05/01/2018

THỨ

NGÀY

GIỜ

LỚP

MÔN THI

PHÒNG THI

Số PT

Ghi chú

3

2/1/2018

 

Lớp K11-TH1

Phân tích và thiết kế hệ thống

 

26

 

3

2/1/2018

 

Lớp K10-KT1

Kế toán hành chính s nghip

 

40

 

3

2/1/2018

 

Lớp K11-QT1

Toán kinh tế

 

20

 

3

2/1/2018

 

Lớp K11-XD1

Nhng NLCB ca CNML2

 

10

 

4

3/1/2018

 

Lớp K11-TH1

H qun tr CSDL SQL Server

PM

26

 

4

3/1/2018

 

Lớp K11-QT1

Lý thuyết tài chính - tin t

PM

20

 

4

3/1/2018

 

Lớp K11-XD1

Tiếng Anh chuyên ngành

 

10

 

5

4/1/2018

 

Lớp K10-KT1

Thị trường chứng khoán

PM

40

 

6

5/1/2018

 

Lớp K11-TH1

Tiếng Anh chuyên ngành

 

26

 

6

5/1/2018

 

Lớp K11-QT1

Tiếng Anh chuyên ngành

 

20

 

6

5/1/2018

 

Lớp K11-XD1

Cơ hc kết cu

 

10

 

 

GHI CHÚ:     + Trên đây là lịch thi dự kiến, Lịch thi chính thức sẽ được xếp cụ thể trong phần mềm QLGD, GV và HS-SV xem lịch trên trang các nhân của mình( ở mục xem lịch thi ).

                        + Đề nghị lãnh đạo khoa đôn đốc GV nhập điểm thành phần trước ngày 25/12/2017. Ngày 26/12/2017 phòng Đào tạo khoá nhập điểm để lập lịch thi.

đốc GV nhập điểm thành phần trước ngày 14/11/2016. Ngày 15/11/2016 phòng Đào tạo khoá nhập điểm để lập lịch thi.

 

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2017

 

                                                Phòng Đào tạo      

 

 

 

LỊCH THI HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2017    2018

TUẦN TỪ 01/1/2018  ĐẾN  05/01/2018

THỨ

NGÀY

GIỜ

LỚP

MÔN THI

PHÒNG THI

Số PT

Ghi chú

3

2/1/2018

 

Lớp K11-TH1

Phân tích và thiết kế hệ thống

 

26

 

3

2/1/2018

 

Lớp K10-KT1

Kế toán hành chính s nghip

 

40

 

3

2/1/2018

 

Lớp K11-QT1

Toán kinh tế

 

20

 

3

2/1/2018

 

Lớp K11-XD1

Nhng NLCB ca CNML2

 

10

 

4

3/1/2018

 

Lớp K11-TH1

H qun tr CSDL SQL Server

PM

26

 

4

3/1/2018

 

Lớp K11-QT1

Lý thuyết tài chính - tin t

PM

20

 

4

3/1/2018

 

Lớp K11-XD1

Tiếng Anh chuyên ngành

 

10

 

5

4/1/2018

 

Lớp K10-KT1

Thị trường chứng khoán

PM

40

 

6

5/1/2018

 

Lớp K11-TH1

Tiếng Anh chuyên ngành

 

26

 

6

5/1/2018

 

Lớp K11-QT1

Tiếng Anh chuyên ngành

 

20

 

6

5/1/2018

 

Lớp K11-XD1

Cơ hc kết cu

 

10

 

 

GHI CHÚ:     + Trên đây là lịch thi dự kiến, Lịch thi chính thức sẽ được xếp cụ thể trong phần mềm QLGD, GV và HS-SV xem lịch trên trang các nhân của mình( ở mục xem lịch thi ).

                        + Đề nghị lãnh đạo khoa đôn đốc GV nhập điểm thành phần trước ngày 25/12/2017. Ngày 26/12/2017 phòng Đào tạo khoá nhập điểm để lập lịch thi.

đốc GV nhập điểm thành phần trước ngày 14/11/2016. Ngày 15/11/2016 phòng Đào tạo khoá nhập điểm để lập lịch thi.

 

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2017

 

                                                Phòng Đào tạo      

 

 

LỊCH THI HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2017  –  2018

TUẦN TỪ 08/1/2018  ĐẾN  12/01/2018

 

THỨ

NGÀY

GIỜ

LỚP

MÔN THI

PHÒNG THI

Số  PT

Ghi chú

2

8/1/2018

 

Lớp K11-TH1

Kiến trúc máy tính và hệ điều hành

 

26

 

2

8/1/2018

 

Lớp K11-KT1, 2

Tài chính doanh nghiệp

 

25

 

2

8/1/2018

 

Lớp K11-QT1

Quản trị doanh nghiệp

 

20

 

2

8/1/2018

 

Lớp K11-XD1

Cấu tạo kiến trúc

 

10

 

5

11/1/2017

 

Lớp K11-KT1, 2

Thống kê doanh nghiệp

TN

25

 

 

GHI CHÚ:     + Trên đây là lịch thi dự kiến, Lịch thi chính thức sẽ được xếp cụ thể trong phần mềm QLGD, GV và HS-SV xem lịch trên trang các nhân của mình( ở mục xem lịch thi ).

                        + Đề nghị lãnh đạo khoa đôn đốc GV nhập điểm thành phần trước ngày 29/12/2017. Ngày 02/01/2018 phòng Đào tạo khoá nhập điểm để lập lịch thi.

đốc GV nhập điểm thành phần trước ngày 14/11/2016. Ngày 15/11/2016 phòng Đào tạo khoá

 

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2017

 

                                                Phòng Đào tạo      

 

 


[ TẢI FILE GỐC TẠI ĐÂY ]

Các tin tức khác:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 4
Hôm nay: 203
Hôm qua: 214
Tổng cộng: 1027173